Odbor hygieny výživy

 

FORMULÁŘE:

Obecná žádost

Oznámení zahájení / významných změn činností / ukončení provozování stravovací služby

Přihláška ke zkoušce znalosti hub


POPISY POSTUPŮ - NÁVODY PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ:


Oznámení zahájení / významných změn / ukončení provozování stravovací služby

Zkouška znalosti hub