Oddělení hygieny předmětů běžného užívání

 

kosmetické přípravky

food contact materiályhračkynebezpečné výrobky

právní předpisy

 

 

Oddělení hygieny předmětů běžného užívání

 

Předmětem běžného užívání se rozumí podle § 25 zákona č. 258/2000 Sb.:

 

Další dozorované komodity:

Upozornění na oznamovací povinnost výrobce, dovozce materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami

V souvislosti s novelou zákona č. 258/2000 Sb. (č. 205/2020) upozorňujeme výrobce, dovozce a provozovatele potravinářského podniku, který používá materiály a předměty určené pro styk s potravinami ve svém potravinářském podniku, které vyrobil nebo dovezl, na povinnost písemně oznámit zahájení, změnu nebo ukončení výroby nebo dovozu materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

Fomulář, informace a postup naleznete na webu khshk.cz ve složce Formuláře a postupy – Oddělení předmětů běžného užívání. 

Zajímavosti z oboru

 

Zpráva o činnosti oddělení předmětů běžného užívání za 1. pololetí roku 2020

 

Jak se vyvarovat nákupu padělku kosmetického přípravku

 

Zpráva o výsledcích cíleného státního zdravotního dozoru v roce 2016 v oblasti kosmetických přípravků určených ke slunění - odkaz na web MZ CŘ

 

Rady pro spotřebitele: Jak se vyvarovat potenciálně nevyhovujících předmětů určených pro styk s potravinami - odkaz na web MZ ČR

 

Kosmetovigilance

Oznamování závažných nežádoucích účinků kosmetických přípravků

 

Kontakty:

Mgr. Šárka Selingerová - vedoucí oddělení hygieny předmětů běžného užívání

tel.: 495 058 429, e-mail: sarka.selingerova@khshk.cz

 

Ing. Nikola Váňová - pracoviště Hradec Králové

tel.: 495 058 449, e-mail: nikola.vanova@khshk.cz


Hana Sytná - pracoviště Jičín

tel.: 493 585 813, e-mail: hana.sytna@khshk.cz