Koronavirus SARS-CoV-2 (onemocnění COVID-19)


WWW.KORONAVIRUS.MZCR.CZ

Speciální web MZ ČR k problematice koronaviru, které vznikly za účelem maximální informovanosti, transparentnosti a centralizace všech důležitých informací a dat ke koronaviru na jedno místo.


KORONAVIRUS NA STRÁNKÁCH STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU

Zde najdete základní informace o novém typu koronaviru, ale i detailní informace pro zdravotníky, těhotné ženy, osoby v karanténě, dárce krve, provozovatele sociálních služeb nebo také informace k problematice odpadů v souvislosti s COVID-19 atd.


PRO ZÍSKÁNÍ OBECNÝCH INFORMACÍ O INFEKCI COVID-19 DOPORUČUJEME TAKÉ NONSTOP INFOLINKY STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU NEBO INFOLINKY ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN NEBO SPECIÁLNÍ INFOLINKU PRO SENIORY (pro zvětšení klikněte na obrázek):


infolinka Státního zdravotního ústavu
infolinky zdravotních pojišťovenlinka seniorů

Pro řešení konkrétních dotazů obyvatel Královéhradeckého kraje doporučujeme využít primárně emailové adresy koronavirus@khshk.cz. V pracovní dny lze využít také telefonický kontakt - 495 058 111.

PRAVIDLA A PODMÍNKY PRO PRODEJ A SLUŽBY jsou stanoveny mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR.

PROVOZOVNY PÉČE O TĚLO

LETNÍ DĚTSKÉ REKREACE
Hygienicko-protiepidemická opatření stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020

INFORMACE PRO ZAMĚSTNAVATELE

PROBLEMATIKA PITNÉ VODY V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM

Doporučení MZ ČR pro provádění odběrů vzorků pitné vody - od 18.5.2020

Pokyny evropské pracovní skupiny pro legionely ESGLI pro údržbu vodovodních rozvodů v budovách během pandemie COVID-19 - překlad dokumentu zveřejněném na webu SZÚ ZDE

NOVÝ KORONAVIRUS A PITNÁ VODA - odkaz na web SZÚ
Stanovisko Národního referenčního centra pro pitnou vodu k otázce přenosu nového koronaviru (SARS-CoV-2) pitnou vodou

 

PROBLEMATIKA NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM (Stanoviska Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů)

KANALIZACE A ČOV

 

KORONAVIRUS A BEZDOMOVECTVÍ - odkaz na web SZÚ

POHŘEBNICTVÍ

Nakládání s těly zesnulých osob s potvrzenou nákazou COVID-19


STRAVOVACÍ SLUŽBY
Pravidla pro větrání a používání vzduchotechniky v prostorách restaurací k prevenci nákazy COVID-19 - odkaz na web SZÚ
DOPORUČENÍ NÁRODNÍ REFERENČNÍ LABORATOŘE pro výrobky určené pro styk s potravinami a výrobky pro děti do tří let k prodeji nebalených potravin, nápojů a pokrmů do spotřebitelem přinesených obalů a nádob a při prodeji potravin v bezobalových prodejnách v souvislosti s pandemií onemocnění  COVID-19 (13. března 2020)

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Bezpečné používání osobních ochranných prostředků (OOP) při poskytování lůžkové zdravotní péče pacientům s COVID-19
Doporučení MPSV pro poskytovatele sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID-19 - Nejčastější otázky a odpovědi v oblasti sociálních služeb
Doporučení pro zařízení sociálních služeb a hospicové péče na webu Státního zdravotího ústavu

RŮZNÉ
Dezinfekce prostředí ve zdravotnických a nezdravotnických zařízeních potenciálně kontaminovaných SARS-CoV-2Dokument ECDC týkající se čištění prostředí ve zdravotnických a nezdravotnických zařízeních během pandemie COVID-19 k 26.3.2020
STANOVISKO MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR K PROVÁDĚNÍ PLOŠNÉ DEZINFEKCE PROSTOR A PLOCH NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ
Stanovisko SZÚ k nošení ochranného štítu bez roušky



KORONAVIRUS NA WEBECH JINÝCH INSTITUCÍ