Jakost vody ke koupání – 34. týden 2019

 

Jakost vody ke koupání – 34. týden 2019


V pondělí 19.8.2019 byly odebrány další vzorky vody z koupacích oblastí. Na VN Rozkoš – Velká Jesenice a Oborském rybníku v Jinolicích je voda vhodná ke koupání, pouze v Jinolicích je stále třeba počítat s její sníženou průhledností.

 

Na přírodním koupališti Dachova je voda hodnocena jako mírně zhoršená z důvodu zvýšení hodnoty chlorofylu-a (odběr 19.8.2019).

 

Na nádržích ke koupání v Sobotce, v Třebnouševsi a Mladějově – Zeleném údolí je voda vhodná ke koupání (odběry 13.8.2019), stejně tak na Tyršově koupališti ve Dvoře Králové nad Labem (zde byl odběr vody proveden 19.8.2019) a na koupališti Rychnov nad Kněžnou - Včelné (odběr 20.8.2019).

 

V podmínkách našeho kraje zůstávají zatím všechny sledované přírodní vodní plochy bez rizika cerkárií.

 

Na sezónních umělých koupalištích v Královéhradeckém kraji je voda ke koupání vyhovující.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vzhledem k vývoji počasí upozorňujeme na platnost výsledků laboratorních rozborů k uvedenému datu odběru. U koupališť ve volné přírodě, nádrží ke koupání a koupacích oblastí nelze vyloučit změnu v jakosti vody ke koupání v důsledku přívalových srážek a možných splachů z okolí.


Dále upozorňujeme na skutečnost, že jakost vody je sledována pouze na vodních plochách uvedených na našich webových stránkách. Na ostatních vodních plochách není kvalita vody monitorována. Koupání je zde na vlastní nebezpečí, neboť nelze vyloučit možný negativní dopad na zdraví koupajících se!

 

Za KHS
Bc. Veronika Krejčí
22. srpna 2019, 14:00 hodin

aktualizováno 23. srpna 2019, 9:00 hodin