Jakost vody ke koupání 32. týden 2019

Jakost vody ke koupání – 32. týden 2019


V tomto týdnu máme k dispozici několik nových výsledků rozborů vzorků vody, všechny byly odebrány v pondělí 5.8.2019.

 


V koupacích oblastech VN Rozkoš – Velká Jesenice a Oborský rybník v Jinolicích je voda vhodná ke koupání, pouze v Jinolicích je stále třeba počítat s její sníženou průhledností.

 


Na přírodním koupališti Dachova u Hořic je voda vhodná ke koupání se sníženou průhledností.  Na přírodním koupališti Vrchlabí - Vejsplachy je aktuálně voda hodnocena jako mírně zhoršená z důvodu zvýšení chlorofylu-a. Dále na přírodním koupališti Malšova Lhota - Stříbrný rybník došlo k mírnému zvýšení počtu sinic a chlorofylu-a, je zde mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat. Na přírodním koupališti Trutnov – Dolce výsledky rozborů prokázaly zvýšený výskyt sinic. Voda je zde opět hodnocena jako nevhodná ke koupání, pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem.

 


V podmínkách našeho kraje zůstávají zatím všechny sledované přírodní vodní plochy bez rizika cerkárií.

 


V nádržích ke koupání Dvůr Králové nad Labem - Tyršovo koupaliště a Mladé Buky - Sejfy je voda vhodná ke koupání.

 


Na sezónních umělých koupalištích v Královéhradeckém kraji je voda ke koupání vyhovující.

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzhledem k vývoji počasí upozorňujeme na platnost výsledků laboratorních rozborů k uvedenému datu odběru. U koupališť ve volné přírodě, nádrží ke koupání a koupacích oblastí nelze vyloučit změnu v jakosti vody ke koupání v důsledku přívalových srážek a možných splachů z okolí.


Dále upozorňujeme na skutečnost, že jakost vody je sledována pouze na vodních plochách uvedených na našich webových stránkách. Na ostatních vodních plochách není kvalita vody monitorována. Koupání je zde na vlastní nebezpečí, neboť nelze vyloučit možný negativní dopad na zdraví koupajících se!

 

 

Za KHS
MUDr. Monika Todtová
8. srpna 2019, 11:30 hodin