Výsledky cílených kontrol realizovaných v roce 2018

 

Výsledky regionálního úkolu zaměřeného na zdravotní nezávadnost pokrmů studené kuchyně vyráběných a nabízených v rámci závodního stravování

 

Výsledky kontrol provozoven občerstvení při jednorázových akcích 2018

 

Výsledky regionálního úkolu zaměřeného na klamání spotřebitele

 

Výsledky mimořádné kontrolní akce zaměřené na provozovny poskytující pokrmy rychlého občerstvení

 

Výsledky regionálního úkolu zaměřeného na monitoring kvality tuků používaných k fritování

 

Výsledky cíleného státního dozoru zaměřeného na ověření úrovně zajištění zdravotní nezávadnosti pokrmů, rozpracovaných pokrmů a polotovarů z drůbežího masa a vajec

 

Zpráva o výsledcích krajské priority zaměřené na provozovny s expedicí pokrmů

 

Zpráva o výsledcích mimořádné kontrolní akce zaměřené na dodržování požadavků zákona č. 65/2017 Sb. při celostátní preventivně kontrolní akci „HAD 2018"

 

Zpráva o výsledku krajské priority zaměřené na alergeny v pokrmech v roce 2018

 

Zpráva o výsledcích krajské priority zaměřené na ověření zdravotní nezávadnosti zmrzlin z hlediska mikrobiální kontaminace