16. říjen - Světový den výživy

 

Světový den výživy se slaví každoročně 16. října jako připomínka založení Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (Food and Agriculture Organization, FAO) dne 16. října 1945.

 

Výživa a životní styl je jedním z hlavních determinantů zdraví. Nevhodná, nevyvážená výživa má vliv na vznik řady chronických neinfekčních a civilizačních nemocí. Nevhodná výživa je charakteristická svým nadměrným energetickým příjmem, vysokým příjmem tuků s převahou těch živočišných, vysokým cholesterolem, nadměrným příjmem rafinovaného cukru, kuchyňské soli a alkoholu. Ke škodlivosti takové výživy přispívá klesající energetická náročnost práce a snižující se pohybová aktivita mnoha lidí.

 

Nejzávažnější nemoci, které souvisí s příjmem potravy, jsou ateroskleróza, kardiovaskulární nemoci a cévní onemocnění mozku, některé druhy rakoviny zejména zažívacího traktu, hypertenze, hypercholesterolémie. Nejčastějším onemocněním z nevhodné skladby výživy je obezita, která výrazně zvyšuje riziko nemocí kardiovaskulárních, pohybových a diabetu. Nevhodná výživa zvyšuje riziko vzniku metabolického syndromu. Energetická a biologická hodnota stravy musí být v rovnováze s tím, co tělo potřebuje.

 

zdravá školní jídelna

 

http://www.zdravaskolnijidelna.cz/certifikace
http://www.bezpecnostpotravin.cz/
http://www.szu.cz/publikace/diety-specielni-vyziva
http://www.szu.cz/tema/zaverecna-zprava-studie-obsahu-nutrientu-ve-skolnich
http://www.szu.cz/odbor-laboratori-hygieny-vyzivy-a-bezpecnosti-potravin
http://mene-solit.cz/
http://www.fzv.cz/wp-content/uploads/2014/01/BROZURA-ZIVOTOSPRAVA.pdf
http://www.vimcojim.cz/magazin/videa/Fandime-zdravi---PYRAMIDA-VYZIVY__s10008x10182.html

 

pyramida výživy

 

definice porce