Odborná veřejnost

 

Doporučení České vakcinologické společnosti pro očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním
4. července 2017 (aktualizace doporučení z 25.2. 2014)

 

Hlášení klinicky závažného onemocnění chřipkou - dotazník

 

Doporučený postup pro provádění nazofaryngeálního výtěru; průvodní karta k výtěru na chřipku

 

Stanovisko MZ a MŠMT k přiímání dětí do mateřských škol pro školní rok, který začíná 1. září 2017

 

Vyjádření k anginám a nosičství streptokoků skupiny A ve školkách

 

Doporučený postup ZIKA virus

 

Doporučení pro očkování těhotných žen proti pertusi v České republice (stanovisko NIKO)

 

Doporučení zdravotnickým pracovníkům pečujícím o pacienty s infekcí MERS-CoV

 

Kalmetizace v Královéhradeckém kraji a Žamberku