Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové

Odbory a oddělení

 

hokepihvpbu

 

hp

hdmzprozcestník

 


AKTUALITYZkoušky znalostí hub

V průběhu měsíce listopadu 2017 se na Krajské hygienické stanici Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen "KHS") budou konat zkoušky ze znalostí hub.
Zájemci o vykonání této zkoušky musí podat na KHS příslušnou podle místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo podle sídla právnické osoby žádost. Žádost (přihláška ke zkoušce) je k dispozici na webových stránkách KHS Královéhradeckého kraje (www.khshk.cz) v sekci Formuláře a postupy → Odbor hygieny výživy → Přihláška ke zkoušce znalostí hub nebo ke stažení ZDE.
Termín konání zkoušek bude upřesněn po obdržení přihlášek.

 

Jak se vyrovnat s mimořádnými klimatickými podmínkami

Horké počasí může způsobit zdravotní potíže komukoliv. Účinky extrémního horka můžete zmírnit, pokud se budete řídit radami uvedenými v materiálu zpracovaném Státním zdravotním ústavem.

 

Práce v horkém počasí

Horko a ochrana zdraví při práci, zátěž teplem při práci, pitný režim

 

Zpráva o činnosti odboru hygieny výživy za 1. pololetí 2017

Zpráva o činnosti oddělení předmětů běžného užívání za 1. polotletí 2017

 

Jak se vyhnout potížím GIT a být fit

Příčiny potíží spojených s poruchami funkce zažívacího systému neboli gastrointestinálního traktu (GIT) mohou být různé - změna stravovacích návyků, nevhodné složení a množství pokrmů a nápojů, nedostatek tekutin, přetížení organizmu, nejčastěji jde však o onemocnění bakteriálního nebo virového původu. Článek uvádí informace, jak se vyhnout alimentárním nákazám (z potravin) a nepříjemnostem, které tato onemocnění provází.

 

Spalničky a jejich aktuální výskyt v Evropě - odkaz na web Ministerstva zdravotnictví ČR

Spalničky - informační plakát

 

nutrivigilance - logo

Máte zdravotní potíže po konzumaci potravin?

ZDE najdete informace, jak postupovat...