Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové

Odbory a oddělení

 

!!! VZHLEDEM K ENORMNÍMU VYTÍŽENÍ ZAMĚSTNANCŮ KHS PROSÍME VEŘEJNOST, ABY SVÉ DOTAZY SMĚŘOVALA PRIMÁRNĚ NA INFORMAČNÍ LINKU HYGIENICKÉ SLUŽBY ČR 1221, PŘÍPADNĚ NA MAIL koronavirus@khshk.cz. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.


koronavirus informace

infolinka 1221

 


 

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN !!!


Na základě USNESENÍ VLÁDY ČR č. 1080 budou ve dnech 22. října - 3. listopadu 2020 omezeny následujícím způsobem úřední hodiny pro veřejnost:

 

PONDĚLÍ

8:00 - 12:00

13:00 - 14:00

STŘEDA

11:00 - 12:00

13:00 - 17:00

 

Vzhledem k tomu, že na středu 28. října 2020 připadá státní svátek, jsou úřední hodiny přesunuty na ČTVRTEK 29. října 2020 od 11:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin!ODBORY a ODDĚLENÍ


 

hokepihvpbu

 

 

hp

hdmzprozcestník

 

AKTUÁLNĚBLESKOVÉ POVODNĚ

 

Jak rozeznat COVID-19 a chřipku?

Jak vyzrát nad COVIDEM-19?

Informační letáky Státního zdravotního ústavu, 1. října 2020

 

Upozornění na oznamovací povinnost výrobce, dovozce materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami

V souvislosti s novelou zákona č. 258/2000 Sb. (č. 205/2020) upozorňujeme výrobce, dovozce a provozovatele potravinářského podniku, který používá materiály a předměty určené pro styk s potravinami ve svém potravinářském podniku, které vyrobil nebo dovezl, na povinnost písemně oznámit zahájení, změnu nebo ukončení výroby nebo dovozu materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

Fomulář, informace a postup naleznete na webu khshk.cz ve složce Formuláře a postupy – Oddělení předmětů běžného užívání.

 

Hlídejte si své zdraví - minipořady v rámci edukační kampaně Ministerstva zdravotnictví ČR připravené ve spolupráci s Českou televizí

 

nutrivigilance - logo

Máte zdravotní potíže po konzumaci potravin?

ZDE najdete informace, jak postupovat...