Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové

Odbory a oddělení

 

hokepihvpbu

 

hp

hdmzprozcestník

 


AKTUALITY


 

Akutní respirační infekce a chřipka - 7. týden 2018

17. února 2018

 

Hlavní zásady chřipkové hygieny a prevence

 

4. února - Světový den boje proti rakovině

Světový den boje proti rakovině připadá každoročně na 4. února již od roku 2000.

 

ZKOUŠKY ZNALOSTÍ HUB
Dne 29. března 2018 se na Krajské hygienické stanici Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen "KHS") budou konat zkoušky ze znalostí hub.
Zájemci o vykonání této zkoušky musí podat na KHS příslušnou podle místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo podle sídla právnické osoby žádost. Žádost (přihláška ke zkoušce) je k dispozici na webových stránkách KHS Královéhradeckého kraje (www.khshk.cz)  v sekci  Formuláře a postupy → Odbor hygieny výživy → Přihláška ke zkoušce znalostí hub nebo ke stažení ZDE.


Odběry vzorků písku z venkovních hracích ploch s pískovištěm v Královéhradeckém kraji v roce 2017

 

nutrivigilance - logo

Máte zdravotní potíže po konzumaci potravin?

ZDE najdete informace, jak postupovat...