Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové

Odbory a oddělení

 

hokepihvpbu

 

hp

hdmzprozcestník

 


AKTUALITY


 

Spalničky – informace o onemocnění a opatření k zamezení šíření

 

Akutní respirační infekce a chřipka - 11. týden 2018

16. března 2018

 

Kontroly stravovacích zařízení v Královéhradeckém kraji

Informace o zjištěných závadách

 

Hlavní zásady chřipkové hygieny a prevence

 

ZKOUŠKY ZNALOSTÍ HUB
Dne 29. března 2018 se na Krajské hygienické stanici Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen "KHS") budou konat zkoušky ze znalostí hub.
Zájemci o vykonání této zkoušky musí podat na KHS příslušnou podle místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo podle sídla právnické osoby žádost. Žádost (přihláška ke zkoušce) je k dispozici na webových stránkách KHS Královéhradeckého kraje (www.khshk.cz)  v sekci  Formuláře a postupy → Odbor hygieny výživy → Přihláška ke zkoušce znalostí hub nebo ke stažení ZDE.


Odběry vzorků písku z venkovních hracích ploch s pískovištěm v Královéhradeckém kraji v roce 2017

 

nutrivigilance - logo

Máte zdravotní potíže po konzumaci potravin?

ZDE najdete informace, jak postupovat...