Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové

Odbory a oddělení

hokepihvpbu

 

hp

hdmzprozcestník

 


AKTUALITYKontroly stravovacích zařízení

Informace o nedostatcích zjištěných při kontrolách provozoven stravovacích služeb v Královéhradeckém kraji

 

"Nové" povinnosti pro stavebníky rodinných domů

Od 1. prosince 2015 se na stavebníky rodinných domů vztahují nové povinnosti, které jsou konkrétně upraveny v § 77 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

Důraz je kladen na řešení ochrany nově vznikajících (rekonstruovaných) objektů určených k bydlení před hlukem.

 

Změny v právní úpravě ochrany před hlukem

V letošním roce se výrazně změnila právní úprava v oblasti ochrany před hlukem ve venkovním prostoru.

 

Kampaň "Solme s rozumem"

Ministerstvo zdravotnictví České republiky se zapojilo do kampaně s názvem "Solme s rozumem".