Kontaktujte nás

V případě podnětů a stížností uvádějte vždy Vaše jméno a adresu. Anonymní podání nelze řešit.

V případě dotazů uvádějte vždy Vaše jméno a alespoň obec, ke které se obsah Vašeho dotazu váže.

Do působnosti Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje spadá území okresů Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov.

Můžete použít tento formulář, který zašle Vaší zprávu na náš email khshk@khshk.cz

Jméno:
E-mailová adresa:
Předmět:
Zpráva:
Validační kód:
Zadejte validační kód:

S ohledem na možné nedostatky v internetové komunikaci, které KHS nemůže ovlivnit, může v ojedinělých případech dojít k tomu, že odeslaná e-mailová zpráva nebude adresátům v KHS doručena. Při e-mailové komunikaci proto doporučujeme následující:

- Vždy počítejte s tím, že se Váš odeslaný e-mail mohl cestou internetem ztratit.
- Odesíláte-li důležitou zprávu, zaškrtněte ve Vašem poštovním klientu potvrzení o doručení, pokud to umožňuje.
- Pracovníci KHS potvrdí doručení zprávy zasláním e-mailu zpět, pokud o to v textu požádáte.
- Doručení zprávy vysoké důležitosti lze ověřit telefonickým dotazem.
- V případě selhání e-mailu lze podle naléhavosti zprávy využít trvalé faxové služby a možnosti telefonického spojení v úředních hodinách nebo běžného spojení poštou či přes podatelnu.