Články: Veřejné zakázky

Prodej nepotřebného majetku - osobní automobily - 2020

Nabízíme k prodeji osobní automobily prostředníctvím aplikace ÚZSVM na stránkách www.nabidkamajetku.cz
1.
https://www.nabidkamajetku.cz/Home/Detail/56895
2.
https://www.nabidkamajetku.cz/Home/Detail/56888
3.
https://www.nabidkamajetku.cz/Home/Detail/56881
4.
https://www.nabidkamajetku.cz/Home/Detail/56872

Potřebné informace k prodeji a cenu naleznete na výše uvedených uveřejněných odkazech včetně termínu a místa podání nabídky.
6. května 2020KHSHK - pořízení klimatizace
Vyvěšeno dne 21. dubna 2020

KHSHK - regulace otopné soustavy Náchod - 2019
Uveřejněno dne 20.4.2020

KHSHK - pořízení projektu zateplení Habrmanova 19 - 2019
Vyvěšeno dne 6. prosince 2019

Prodej nepotřebného majetku osobní automobily

Nabízíme k prodeji tři osobní automobily prostředníctvím aplikace ÚZSVM na stránkách www.nabidkamajetku.cz

1. Škoda Fabia Junior
https://www.nabidkamajetku.cz/Home/Detail/38323

2. Škoda Fabia Junior
https://www.nabidkamajetku.cz/Home/Detail/38321

3. Škoda Fabia
https://www.nabidkamajetku.cz/Home/Detail/38312

Potřebné informace k prodeji a cenu naleznete na výše uvedených uveřejněných odkazech včetně termínu a místa podání nabídky.

11. března 2019khskk - rekonstrukce rozvodů ZTI -2019
24. ledna 2019

Integrovaný systém uživatelů pro krajské hygienické stanice

7. června 2018KHSHK - oprava střechy Náchod - 2018
11. dubna 2018

Khskk - obnova vozového parku - 2017
19.02.2018, 23.02.2018, 27.02.2018

KHS Královéhradeckého kraje – výměna podlahové krytiny – 2017

13.4.2017Khskk - osobní automobil - nákup

23.9.2016KHSHK zveřejňuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "KHS Královéhradeckého kraje – výměna podlahové krytiny - 2016 - 2"
20.9.2016

KHS Královéhradeckého kraje – výměna podlahové krytiny – 2016
8.8.2016

KHS Královéhradeckého kraje - výměna výkladců
Výzva a zadávací dokumentace
24.8.2015
Dodatečné informace a odpovědi na otázky 1
1.9.2015


KHS Královéhradeckého kraje - osobní automobily - nákup
26.9.2014