HIV/AIDS v České republice

 

Aktualizováno k 31. 8. 2019 podle údajů Národní referenční laboratoře pro AIDS SZÚ Praha

 

Přehled geografické distribuce počtů HIV infikovaných osob v ČR a pacientů s AIDS


Webové stránky Národního programu boje proti AIDS SZÚ Praha najdete na adrese http://www.aids-hiv.cz/.

Přehled zařízení v Královéhradeckém kraji poskytujících poradenství HIV/AIDS a provádějících odběry krve k vyšetření anti HIV protilátek.