Zdraví 2030 - STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE PÉČE O ZDRAVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DO ROKU 2030

 

ZDRAVÍ 2030 - STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE PÉČE O ZDRAVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DO ROKU 2030

 

Národní strategie Zdraví 2020

Příloha číslo 1 - Souhrn Hodnotící zprávy plnění cílů Zdraví 21 v letech 2003 – 2012

Příloha číslo 2 - Vybrané strategické dokumenty a koncepční materiály oblasti podpory a ochrany veřejného zdraví

Příloha číslo 3 - Efektivita primární prevence nemocí

Příloha číslo 4 - Vývoj délky života ve zdraví

Příloha číslo 5 - Hlavní příčiny úmrtí a jejich determinanty

Příloha číslo 6 - Přehled stávajících screeningových programů

Příloha číslo 7 - Příklady institucionálního zajištění a řešení prevence nemocí a podpory zdraví ve vybraných zemích světa

 

Akční plány pro implementaci Národní strategie Zdraví 2020 - odkaz na web MZ ČR

 

Zpráva o zdraví obyvatel ČR - 2014

 

Zdravotní stav obyvatel Královéhradeckého kraje - březen 2019
Zpráva poskytuje přehled o zdravotním stavu obyvatel Královéhradeckého kraje ve vybraných ukazatelích. Ukazatele porovnává s vývojem v ČR v časovém horizontu deseti let. Vznikají tak časové řady, které vystihují vývoj a trend zdravotního stavu obyvatel Královéhradeckého kraje.