KOSMETOVIGILANCE – OZNAMOVÁNÍ ZÁVAŽNÝCH NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ KOSMETICKÝCH PŘÍPRAVKŮ


KOSMETOVIGILANCE – OZNAMOVÁNÍ ZÁVAŽNÝCH NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ KOSMETICKÝCH PŘÍPRAVKŮ


V souladu s ustanovením článku 23 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1223/2009, o kosmetických přípravcích, je stanovena pro odpovědné osoby a distributory povinnost neprodleně oznámit závažné nežádoucí účinky kosmetických přípravků orgánu dozoru, v ČR tedy místně příslušné krajské hygienické stanici.

 

K usnadnění této oznamovací povinnosti odpovědným osobám a distributorům naleznete doplňující informace na webu MZ ČR nebo přímo ZDE.

Kosmetovigilance - Manuál CZ
Kosmetovigilance - Formulář A

Kosmetovigilance - Formulář B

Kosmetovigilance - Formulář C
SUE Reporting Guidelines - Kosmetovigilance Manuál EN