Pravidla základní hygieny po záplavách


Pravidla základní hygieny po záplavách
(odkaz na web SZÚ)

Likvidace plísní po záplavách

Postup při sanaci zatopené studny (odkaz na web SZÚ)

 

Převařování pitné vody jako jeden z nástrojů ochrany veřejného zdraví (metodické doporučení SZÚ - Národního referenčního centra pro pitnou vodu)

 

Informace pro veřejnost: převařování pitné vody (doporučení SZÚ - Národního referenčního centra pro pitnou vodu)


Leptospiróza - nebezpečí nákazy