Pravidla základní hygieny po záplavách


Pravidla základní hygieny po záplavách

 

Nouzové zásobování pitnou vodou (metodické doporučení SZÚ – Národního referenčního centra pro pitnou vodu)

 

Likvidace plísní po záplavách

Postupy při sanaci studní postižených povodněmi

 

Převařování pitné vody jako jeden z nástrojů ochrany veřejného zdraví (metodické doporučení SZÚ - Národního referenčního centra pro pitnou vodu)

 

Informace pro veřejnost: převařování pitné vody (doporučení SZÚ - Národního referenčního centra pro pitnou vodu)


Leptospiróza - nebezpečí nákazy