Přípustné technické nosiče datových zpráv

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové akceptuje a přijímá elektronické dokumenty na těchto technických datových nosičích:

- CD-R/CD-RW
- DVD-R/DVD-RW
- USB

Datové nosiče dat se vrací pouze na výslovné vyžádání uplatněné nejdéle do 10 dnů od jejich doručení.