Bisfenol A v plastových kojeneckých lahvích


Bisfenol A v plastových kojeneckých lahvích


V roce 2011 dochází k omezení, resp. zákazu používání 2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propanu, obecně známého jako bisfenol A, v plastových kojeneckých lahvích.  Bisfenol A  se používá jako monomer při výrobě polykarbonátových plastů, které se používají mimo jiné i k výrobě kojeneckých lahví.


Používání bisfenolu A v plastových kojeneckých lahvích je omezeno, resp. zakázáno, Nařízením Komise (EU) č. 321/2011 ze dne 1. dubna 2011 a vyhláškou č. 111/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů, a to takto:

Bisfenol A nelze používat při výrobě polykarbonátových kojeneckých lahví.

Pokud jde o výrobu – toto omezení platí od 1.5. 2011 a pokud jde o uvedení na trh a dovoz do Unie – toto omezení platí od 1.6. 2011.


Po 1.6. 2011 smějí být v tržní síti prodávány tedy již pouze kojenecké lahve bez obsahu bisfenolu A
, které bývají pro zákazníka obvykle označeny např. 0% BPA, či např. BPA FREE, přičemž zkratka BPA znamená bisfenol A.