Informace pro veřejnost - Úřední věstník EU OJ L77, nařízení Komise (EU) č. 284/2011


V Úředním věstníku EU OJ L77 bylo zveřejněno nařízení Komise (EU) č. 284/2011 ze dne 22. března 2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky a podrobné postupy dovozu plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu pocházejícího nebo zasílaného z Čínské lidové republiky a čínské zvláštní administrativní oblasti Hongkong, které se stává použitelným dnem 1. července 2011.

Článek 5 nařízení Komise (EU) č. 284/2011 umožňuje členským státům stanovit první místo vstupu do EU pro dovoz plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu, na které se vztahuje výše uvedené nařízení, a této možnosti Ministerstvo zdravotnictví, jako kompetentní orgán v oblasti dozoru nad předměty a materiály určenými pro styk s potravinami, po dohodě s Generálním ředitelstvím cel využívá, a jako první místo se stanovuje letiště Praha Ruzyně, K Letišti 1019/6, 2161 00 Praha - Ruzyně. 

Informace pro veřejnost ZDE.
Test nařízení (EU) č. 284/2011 v českém jazyce ZDE.
Text nařízení (EU) č. 284/2011 v anglickém jazyce ZDE.