Zdravotní politika

 

Zdraví 2030

Projekty podporující zdravíVýznamné dny ve zdravotnictvízdravotně výchovné materiály

prevence

 

 

Předmět činnosti Krajské hygienické stanice v oblasti zdravotní politiky a podpory zdraví

Činnost Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje v oblasti podpory zdraví a zdravotní politiky vychází ze zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon"). Dle § 82, písmena t) krajským hygienickým stanicím náleží provádět hodnocení a řízení zdravotních rizik z hlediska prevence negativního ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva a podílet se na monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních a pracovních podmínek.

 

Do pravomoci krajské hygienické stanice dále náleží též iniciovat a podílet se na tvorbě, řízení a kontrole programů ochrany a podpory veřejného zdraví včetně prevence nemocí a zdravotních rizik.

 

Dle § 82, písmena u) náleží krajské hygienické stanici spolupracovat se správními úřady a s orgány samosprávy při tvorbě regionální zdravotní politiky ochrany a podpory veřejného zdraví a při rozvoji a realizaci opatření vedoucích ke zlepšování zdravotního stavu a kvality života obyvatelstva příslušného regionu; zajišťovat vyhodnocování efektivity realizovaných opatření a programů v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví včetně prevence nemocí a zdravotních rizik, zajišťovat minimálně jednou za 5 let hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva příslušného regionu z hlediska všech aspektů ovlivňujících zdravotní stav obyvatelstva a navrhnout k tomu priority k řešení problémů a zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva příslušného regionu.

 

Evropský antibiotický den - 18. listopadu 2019

Informační kampaň Centrální koordinační skupiny Národního antibiotického programu