Odbor protiepidemický

 

zdravotnická zařízeníočkováníPro lékařeHIV/AIDS v ČRdotazyprávní předpisy

 

  • Plní úkoly státní správy v ochraně veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru ve zdravotnických zařízeních, ústavech sociální péče a u fyzických osob, a to v rozsahu dodržování povinností, stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., vyhláškou č. 306/2012 Sb. a vyhláškou č.537/2006 Sb.
  • Provádí sběr a analýzu dat o infekčních onemocněních, vytváří prognózy trendů výskytu infekčních onemocnění.
  • Provádí epidemiologická posuzování infekčních chorob v souvislosti s výkonem povolání.

 

AKTUALITY


 

SPALNIČKY

 


 

Zajímavosti

 

Klíšťata - předpověď aktivity - stupeň rizika napadení; Interaktivní mapa výskytu klíšťové encefalitidy v ČR

 

Grilování - nejčastější příčina letních alimentárních nákaz

 

Kampylobakterióza - nejčastější příčina bakteriálních průjmů v ČR

 

Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu TBC v ČR v roce 2017

 

Virová hepatitida typu E (VHE)

 

Prevence chřipky - obecná preventivní hygienická opatření, která mají za cíl snížit přenos chřipky a dalších respiračních onemocnění v kolektivu

 

Časté otázky k problematice zvýšeného výskytu onemocnění černým kašlem