Zákon č. 106/1999 Sb.

Informace o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS KK“)

IČ: 71009213
DIČ: KHS KK není plátcem daně z přidané hodnoty

Důvod a způsob založení

Vnitřní organizační struktura

Informace o vnitřních útvarech

Kontaktní spojení na jednotlivá pracoviště:

 

Kontaktní spojení na podatelny

 

Kontaktní spojení na jednotlivé zaměstnance

 

Případné platby lze poukázat:
  • na účet č. 19-7329511/0710, variabilní symbol: IČO, u nepodnikajících osob datum narození
  • v hotovosti v pokladně
  • poštovní poukázkou


Dokumenty:
Prohlášení o zřízení KHS

Žádosti o informace
K postupu při poskytování informace zde. Formulář žádosti zde. Poskytnuté informace zde.

Příjem žádostí a dalších podání:

Pro příjem písemných žádostí, stížností, předkládání návrhů, podnětů či jiných dožádání jsou určeny podatelny KHS. Elektronická podání přijímá KHS datovou schránkou či e-podatelnou. Blíže viz výše uvedené kontakty.


Opravné prostředky


Formuláře

Popisy postupů - Návody pro řešení životních situací

Nejdůležitější používané předpisy

Sazebník úhrad za poskytování informací

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb.