Jakost vody ke koupání - 35. týden 2020


Jakost vody ke koupání – 35. týden 2020


Aktuálně máme k dispozici výsledky rozborů vzorků vody odebraných v pondělí 24. srpna 2020 na Tyršově koupališti ve Dvoře Králové a Mladé Buky – Sejfy, kde je voda vhodná ke koupání. Na koupališti Vrchlabí – Vejsplachy přetrvává z důvodu zvýšeného obsahu chlorofylu-a pouze mírně zhoršená kvalita vody, na koupališti Stříbrný rybník – Malšova Lhota se doporučuje osprchovat po koupání čistou vodou.


V tomto týdnu máme k dispozici ještě výsledky rozborů vzorků vody odebraných 18. srpna 2020 z koupaliště Třebnouševes a Sobotka, na základě kterých byla kvalita vody hodnocena jako vhodná ke koupání.


Na sezónních umělých koupalištích v Královéhradeckém kraji je voda ke koupání vyhovující.

V souvislosti s prevencí možného šíření onemocnění COVID-19 doporučujeme průběžně sledovat vývoj epidemiologické situace a v dané době platná pravidla pro chování návštěvníků na koupalištích, neboť nelze vyloučit jejich změnu ani v průběhu letní koupací sezóny. Základní pokyny pro chování návštěvníků má provozovatel povinnost zveřejnit nejen u vstupu na koupaliště, ale i a na dalších viditelných místech koupaliště.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzhledem k vývoji počasí upozorňujeme na platnost výsledků laboratorních rozborů k uvedenému datu odběru. U koupališť ve volné přírodě, nádrží ke koupání a koupacích oblastí nelze vyloučit změnu v jakosti vody ke koupání v důsledku přívalových srážek a možných splachů z okolí.

Dále upozorňujeme na skutečnost, že jakost vody je sledována pouze na vodních plochách uvedených na našich webových stránkách. Na ostatních vodních plochách není kvalita vody monitorována a koupání je zde na vlastní nebezpečí!

Za KHS
Bc. Veronika Krejčí
27. srpna 2020, 13:15 hodin