Jakost vody ke koupání - 33. týden 2020


Jakost vody ke koupání – 33. týden 2020


Aktuálně máme k dispozici výsledky rozborů vzorků vody odebraných v pondělí 10. srpna 2020. Na koupališti Stříbrný rybník – Malšova Lhota, Mladé Buky – Sejfy a Tyršově koupališti ve Dvoře Králové je voda vhodná ke koupání. Zhoršenou kvalitu vody jsme zaznamenali na koupališti Trutnov - Dolce, kde doporučujeme osprchovat se po koupání čistou vodou, i přes mírné zlepšení spadá do této kategorie stále také koupaliště Vrchlabí - Vejsplachy.

V tomto týdnu jsme obdrželi ještě výsledky rozborů vzorků vody odebraných 4. srpna 2020 z koupaliště WAKE PARK Plačice, Rychnov nad Kněžnou – Včelné, Sobotka, Mladějov – Zelené údolí a Třebnouševes, na základě kterých byla kvalita vody hodnocena jako vhodná ke koupání.

Na sezónních umělých koupalištích v Královéhradeckém kraji je voda ke koupání vyhovující.

V souvislosti s prevencí možného šíření onemocnění COVID-19 doporučujeme průběžně sledovat vývoj epidemiologické situace a v dané době platná pravidla pro chování návštěvníků na koupalištích, neboť nelze vyloučit jejich změnu ani v průběhu letní koupací sezóny. Základní pokyny pro chování návštěvníků má provozovatel povinnost zveřejnit nejen u vstupu na koupaliště, ale i a na dalších viditelných místech koupaliště.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzhledem k vývoji počasí upozorňujeme na platnost výsledků laboratorních rozborů k uvedenému datu odběru. U koupališť ve volné přírodě, nádrží ke koupání a koupacích oblastí nelze vyloučit změnu v jakosti vody ke koupání v důsledku přívalových srážek a možných splachů z okolí.

Dále upozorňujeme na skutečnost, že jakost vody je sledována pouze na vodních plochách uvedených na našich webových stránkách. Na ostatních vodních plochách není kvalita vody monitorována a koupání je zde na vlastní nebezpečí!

Za KHS
Bc. Veronika Krejčí
13. srpna 2020, 13:45 hodin