Informace k nárůstu počtu onemocnění COVID-19 na Rychnovsku


Informace k nárůstu počtu onemocnění COVID-19 na Rychnovsku

Na Rychnovsku došlo v posledních dnech k navýšení počtu COVID-19 pozitivních osob. Za tímto nárůstem však stojí výskyt nemocných zaměstnanců v rámci 2 firem v Týništi nad Orlicí. Osoby v kontaktu s pozitivními jsou podchyceny a cestou jejich praktických lékařů je jim nařizována karanténa. Chtěli bychom proto uklidnit veřejnost, že zde v současné chvíli nedochází k žádnému mimořádnému šíření onemocnění COVID-19 mezi obyvatelstvem.

Za KHS
Bc. Veronika Krejčí
31.7.2020, 15:45 hodin