Jakost vody ke koupání - 31. týden 2020

 

Jakost vody ke koupání – 31. týden 2020

V tomto týdnu máme k dispozici výsledky rozborů vzorků vody odebraných v pondělí 27. července 2020. Na koupališti Stříbrný rybník – Malšova Lhota, Teplice nad Metují, Mladé Buky – Sejfy a Tyršově koupališti ve Dvoře Králové je voda vhodná ke koupání. Zhoršenou kvalitu vody jsme zaznamenali na koupališti Trutnov - Dolce a Vrchlabí – Vejsplachy, kde doporučujeme osprchovat se po koupání čistou vodou.

Na sezónních umělých koupalištích v Královéhradeckém kraji je voda ke koupání vyhovující.

V souvislosti s prevencí možného šíření onemocnění COVID-19 doporučujeme průběžně sledovat vývoj epidemiologické situace a v dané době platná pravidla pro chování návštěvníků na koupalištích, neboť nelze vyloučit jejich změnu ani v průběhu letní koupací sezóny. Základní pokyny pro chování návštěvníků má provozovatel povinnost zveřejnit nejen u vstupu na koupaliště, ale i a na dalších viditelných místech koupaliště.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzhledem k vývoji počasí upozorňujeme na platnost výsledků laboratorních rozborů k uvedenému datu odběru. U koupališť ve volné přírodě, nádrží ke koupání a koupacích oblastí nelze vyloučit změnu v jakosti vody ke koupání v důsledku přívalových srážek a možných splachů z okolí.

Dále upozorňujeme na skutečnost, že jakost vody je sledována pouze na vodních plochách uvedených na našich webových stránkách. Na ostatních vodních plochách není kvalita vody monitorována a koupání je zde na vlastní nebezpečí!

Za KHS
Bc. Veronika Krejčí
30. července 2020, 13:00 hodin