Jakost vody ke koupání - 30. týden 2020


Jakost vody ke koupání – 30. týden 2020

KHS v tomto týdnu obdržela výsledky rozborů vody odebrané 16.7.2020 na nádržích ke koupání Mladějov – Zelené údolí a Sobotka, které prokázaly, že voda je zde vhodná ke koupání.

V pondělí 20.7.2020 byly odebrány vzorky vody z koupacích oblastí VN Rozkoš – Velká Jesenice a Oborský rybník v Jinolicích, na obou je voda vhodná ke koupání, v Jinolicích je stále třeba počítat s její sníženou průhledností. Dále jsou aktuálně k dispozici výsledky rozborů vody z koupaliště Dachova, WAKE PARK - Plačice a Stříbrný rybník – Malšova Lhota (odběry 20.7.2020), na kterých je voda také vhodná ke koupání, pouze na Stříbrném rybníce je snížena průhlednost vody pod 1 metr.

Na sezónních umělých koupalištích v Královéhradeckém kraji je voda ke koupání vyhovující.

V souvislosti s prevencí možného šíření onemocnění COVID-19 doporučujeme průběžně sledovat vývoj epidemiologické situace a v dané době platná pravidla pro chování návštěvníků na koupalištích, neboť nelze vyloučit jejich změnu ani v průběhu letní koupací sezóny. Základní pokyny pro chování návštěvníků má provozovatel povinnost zveřejnit nejen u vstupu na koupaliště, ale i a na dalších viditelných místech koupaliště.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzhledem k vývoji počasí upozorňujeme na platnost výsledků laboratorních rozborů k uvedenému datu odběru. U koupališť ve volné přírodě, nádrží ke koupání a koupacích oblastí nelze vyloučit změnu v jakosti vody ke koupání v důsledku přívalových srážek a možných splachů z okolí.

Dále upozorňujeme na skutečnost, že jakost vody je sledována pouze na vodních plochách uvedených na našich webových stránkách. Na ostatních vodních plochách není kvalita vody monitorována a koupání je zde na vlastní nebezpečí!

Za KHS
Bc. Veronika Krejčí
23. července 2020, 12:00 hodin