Letní dětské rekreace - stav k 15.7.2020


Letní dětské rekreace - stav k 15.7.2020

Na území Královéhradeckého kraje máme k 15. 7. 2020 nahlášeno konání 211 zotavovacích akcí (277 běhů) s celkovou účastí 16 489 dětí a 39 tzv. jiných podobných akcí (51 běhů) s účastí 1173 dětí (organizovaný pobyt, kterého se účastní méně, než 30 dětí nebo je kratší, než 5 dnů, na který se nevztahuje ohlašovací povinnost).

V letošním roce ve srovnání s předchozími lety nedošlo v Královéhradeckém kraji ke snížení počtu zotavovacích akcí. Naopak s ohledem na doporučení Ministerstva zdravotnictví, které bylo na základě epidemiologické situace v souvislosti s onemocněním COVID-19 určeno provozovatelům jiných podobných akcí pro děti, došlo k navýšení ohlášených jiných podobných akcí pro děti, na které se ohlašovací povinnost uložená zákonem o ochraně veřejného zdraví nevztahuje.

K 15. 7. 2020 provedli pracovníci oboru hygieny dětí a mladistvých celkem 51 kontrol, z toho 45 na zotavovacích akcích, 1 na jiné podobné akci a 5 kontrol bylo zaměřeno na samostatné stravovací zařízení využívané pro stravování účastníků tábora.

Na zkontrolovaných letních dětských táborech byly zjištěny nedostatky ve dvou případech v oblasti stravování, v jednom případě ve zdravotním zabezpečení akce a nesplnění ohlašovací povinnosti. Provozovateli byla vždy přijata opatření související se současnou epidemiologickou situací, zaměřená prioritně na provedení vstupního zdravotního filtru, zvýšený zdravotní dohled v průběhu konání akce, osobní a provozní hygienu. Při třech kontrolách samostatného stravovacího zařízení byly zjištěny nedostatky ve skladování, křížení činností, osobní a provozní hygieně, uchovávání potravinářského a jiného odpadu. Jeden přestupek byl řešen vzhledem ke svému charakteru a součinnosti provozovatele domluvou. Ve dvou případech byly za nedostatky ve stravování uloženy sankce v celkové výši 2.000 Kč. Ostatní přestupková řízení nejsou ještě uzavřena.

V uvedeném období nebyl nahlášen žádný epidemický výskyt zažívacích obtíží ani prokázáno onemocnění COVID-19.

Za KHS
Bc. Veronika Krejčí
16.7.2020, 14:00 hodin