Jakost vody ke koupání - 28. týden 2020


Jakost vody ke koupání – 28. týden 2020

V úterý 7. července 2020 byly v rámci státního zdravotního dozoru odebrány vzorky na velké části přírodních vodních ploch určených ke koupání v Královéhradeckém kraji. Na VN Rozkoš - Velká Jesenice, na koupališti Dachova u Hořic, WAKE Park v Plačicích, Rychnov nad Kněžnou - Včelné, Mladé Buky – Sejfy, Vrchlabí – Vejsplachy a Tyršově koupališti ve Dvoře Králové nad Labem je voda vhodná ke koupání. Na Oborském rybníku v Jinolicích a na koupališti Trutnov - Dolce je voda také vhodná ke koupání, pouze je třeba počítat s její sníženou průhledností.
V tomto týdnu máme k dispozici také výsledky rozborů provedených 2. července 2020 na nádržích ke koupání Sobotka a Mladějov, Loveč – Zelené údolí, i zde je voda vhodná ke koupání.

Na sezónních umělých koupalištích v Královéhradeckém kraji je voda ke koupání vyhovující.

V souvislosti s prevencí možného šíření onemocnění COVID-19 doporučujeme průběžně sledovat vývoj epidemiologické situace a v dané době platná pravidla pro chování návštěvníků na koupalištích, neboť nelze vyloučit jejich změnu ani v průběhu letní koupací sezóny. Základní pokyny pro chování návštěvníků má provozovatel povinnost zveřejnit nejen u vstupu na koupaliště, ale i a na dalších viditelných místech koupaliště.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzhledem k vývoji počasí upozorňujeme na platnost výsledků laboratorních rozborů k uvedenému datu odběru. U koupališť ve volné přírodě, nádrží ke koupání a koupacích oblastí nelze vyloučit změnu v jakosti vody ke koupání v důsledku přívalových srážek a možných splachů z okolí.

Dále upozorňujeme na skutečnost, že jakost vody je sledována pouze na vodních plochách uvedených na našich webových stránkách. Na ostatních vodních plochách není kvalita vody monitorována a koupání je zde na vlastní nebezpečí!

Za KHS

Bc. Veronika Krejčí

10. července 2020, 14:30 hodin