Oznámení o vyhlášení VŘ na služební místo odborný rada odboru ekonomicko provozního na KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové