Oznámení o vyhlášení VŘ na služební místo odborný rada oddělení protiepidemického na KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, pracoviště HK a RK