Oznámení o vyhlášení VŘ na služební místo odborný rada odboru protiepidemického na KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové