KHSHK - regulace otopné soustavy Náchod - 2019

KHSHK zveřejňuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "KHS Královéhradeckého kraje - regulace otopné soustavy Náchod - 2019". Vyvěšena je zde pouze výzva bez příloh. Více naleznete v odkazu uvedeném v přiložené výzvě na NEN.

Výzva ke dni 20. dubna 2020