Koronavirus SARS-CoV-2 (onemocnění COVID-19)


CELOSTÁTNÍ BEZPLATNÁ INFORMAČNÍ LINKA PRO OBČANY V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM - 1212

WWW.KORONAVIRUS.MZCR.CZ

Speciální web MZ ČR k problematice koronaviru, které vznikly za účelem maximální informovanosti, transparentnosti a centralizace všech důležitých informací a dat ke koronaviru na jedno místo.


KORONAVIRUS NA STRÁNKÁCH STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU

Zde najdete základní informace o novém typu koronaviru, ale i detailní informace pro zdravotníky, těhotné ženy, osoby v karanténě, dárce krve, provozovatele sociálních sleb nebo také informace k problematice odpadů v souvislosti s COVID-19 atd.


PRO ZÍSKÁNÍ OBECNÝCH INFORMACÍ O INFEKCI COVID-19 DOPORUČUJEME TAKÉ NONSTOP INFOLINKY STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU NEBO INFOLINKY ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN NEBO SPECIÁLNÍ INFOLINKU PRO SENIORY (pro zvětšení klikněte na obrázek):


infolinka Státního zdravotního ústavu
infolinky zdravotních pojišťovenlinka seniorů

INFORMAČNÍ LETÁKY

Na webu STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU najdete spoustu rad a informací včetně instruktážních videí

KORONAVIRUS A BEZDOMOVECTVÍ - odkaz na web SZÚ

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

PROBLEMATIKA PITNÉ VODY V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM
Stanovisko Národního referenčního centra pro pitnou vodu k otázce přenosu nového koronaviru (SARS-CoV-2) pitnou vodou

 

DOPORUČENÍ MZ PRO PROVÁDĚNÍ ODBĚRU VZORKU PITNÉ VODY V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU

Doporučení pro provozovatele vodovodů a další osoby dodávající vodu pro veřejnou potřebu (osoby uvedené v § 3, odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) ve věci odběru vzorků pitné vody a prevence nákazy koronavirem


PROBLEMATIKA NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM (Stanoviska Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů)

KANALIZACE A ČOV

 

POHŘEBNICTVÍ

Nakládání s těly zesnulých osob s potvrzenou nákazou COVID-19ALGORITMUS PRO POSUZOVÁNÍ SITUACE

20. března 2020


DOPORUČENÍ NÁRODNÍ REFERENČNÍ LABORATOŘE pro výrobky určené pro styk s potravinami a výrobky pro děti do tří let k prodeji nebalených potravin, nápojů a pokrmů do spotřebitelem přinesených obalů a nádob a při prodeji potravin v bezobalových prodejnách v souvislosti s pandemií onemocnění  COVID-19 (13. března 2020)