Závodní jídelna SKALIČAN a.s., Zelená 226, 552 03, Česká Skalice

 

Závodní jídelna SKALIČAN a.s., Zelená 226, 552 03, Česká Skalice
Provozovatel: SKALIČAN a.s., Zelená 226, Česká Skalice

 

Dne 18. 10. 2019 byl ve výše uvedené provozovně proveden státní zdravotní dozor, při kterém byly zjištěny skutečnosti, které nezaručují výrobu zdravotně nezávadných pokrmů. Potravinářský provoz nebyl udržován v čistotě a dobrém stavu. Nejzávažnějším zjištěním byl nález trusu hlodavců na podlaze v prostoru kuchyně, skladu obalů a v hrubé přípravně zeleniny a nezajištění dveří vedoucích do hrubé přípravny zeleniny a do hlavní komunikační chodby proti vnikání škůdců (mezery pod dveřmi).
Vzhledem ke zjištěným nedostatkům byl pracovnicemi KHS na místě vydán kontrolované osobě příkaz k pozastavení výkonu činnosti výroby pokrmů do doby odstranění závad a nařízeno provedení speciální ochranné deratizace.
Provozovatel projevil součinnost, zajistil  ihned provedení nápravných opatření - speciální ochranné deratizace v provozovně (ještě téhož dne, doklad o provedení deratizace zaslal na KHS), sanitace a dezinfekce a zajištění dveří proti vnikání škůdců do provozovny.

 

hrubá přípravna - mezera pod dveřmi

hrubá přípravna - mezera pod dveřmi

 

Dne 21. 10. 2019 bylo pracovnicemi KHS ověřeno plnění uložených opatření a odstranění nedostatků. Kontrolou bylo zjištěno, že v předmětném zařízení byla 18.10.2019 provedena deratizace odbornou firmou, známky výskytu škůdců v provozovně zjištěny nebyly, dveře proti vnikání škůdců byly zajištěny. Prostory byly uklizeny, byla provedena sanitace prostor a povrchů s použitím dezinfekčních prostředků, což bylo doloženo písemným prohlášením. Zjištěné nedostatky technického charakteru budou provozovatelem odstraněny v daném termínu.

 

Kontrolované osobě byla za přestupky uložena pokuta.

 

hrubá přípravna - dveře zajištěné proti vnikání hlodavců

hrubá přípravna - dveře zajištěné proti vnikání hlodavců