Ranč Železnice – stravovací část, Železnice ev.č. 15, 507 13 Železnice

 

Ranč Železnice – stravovací část, Železnice ev.č. 15, 507 13 Železnice
Provozovatel: Jaroslav Cerha, Tenisová 956/13, 102 00, Praha 10 – Hostivař, IČO: 07519265

 

Dne 18.9.2019 byl proveden státní zdravotní dozor ve výše uvedeném zařízení. Jedná se o dosud sezónní zařízení, kde kuchyň sloužila pro přípravu pokrmů pro  dětské tábory a uzavřené skupiny osob, od letošního roku je kuchyň provozována celoročně, s rozvozem pokrmů (cca 30 obědů v Menu boxech). 
Během šetření byly zjištěny skutečnosti, které nezaručují výrobu zdravotně nezávadných pokrmů. V provozovně byl zaznamenán masivní výskyt myšího trusu v prostorách skladu, hrubé přípravny zeleniny, objekt nebyl dostatečně zajištěn proti vnikání hlodavců.

Provozovatel neudržoval potravinářské prostory a zařízení přicházející do styku s potravinami v čistotě a dobrém stavu - znečištěné a místy poškozené povrchy podlah, stěn, dveří, oken a parapetů, stavebně nedokončené stěny a stropy v hrubé přípravně zeleniny, poškozené povrchy zařizovacích předmětů, zrezivělé plochy pracovních stolů aj. Dále byly zjištěny nedostatky týkající se křížení činností, vybavení umyvadel pro osobní hygienu v prostoru kuchyně a v hrubé přípravně zeleniny prostředky pro hygienické mytí a osoušení rukou, přepravy potravin a odstraňování potravinářského odpadu.
Vzhledem ke zjištěným nedostatkům bylo odbornými pracovnicemi KHS uloženo opatření k odstranění závadného stavu spočívající v pozastavení výkonu činnosti  výroby a rozvozu pokrmů a byla nařízena ochranná dezinfekce a deratizace. Kontrolované osobě byla za přestupky uložena pokuta.

 

Fotodokumentace (pro zvětšení klikněte na obrázek):

1                                   2                                                         3                                                         4

poškozená pracovní plocha v kuchyni

znečištěné a proti vnikání hlodavců nezabezpečené dveřeznečištěná stěna v kuchyni pod myčkou nádobíkřížení činností v kuchyni

 

 

 

 

 

 

 

1 - poškozená pracovní plocha v kuchyni

2 - znečištěné a proti vnikání hlodavců nezabezpečené dveře

3 - znečištěná stěna v kuchyni pod myčkou nádobí

4 - křížení činností v kuchyni

 

Dne 23.9.2019 bylo opakovanou kontrolou ověřeno že nařízené opatření bylo splněno, kontrolovaná osoba projevila součinnost a zjištěné nedostatky odstranila.

 

Fotodokumentace (pro zvětšení klikněte na obrázek):

1                                   2                                3                                                         4

pracovní plocha v kuchyni po opravě

dveře po sanitaci, zajištěné proti vnikání hlodavcůstěna v kuchyni pod myčkou nádobí po sanitacikřízení činností v kuchyni nezjištěno

 

 

 

 

 

 

 

1 - pracovní plocha v kuchyni po opravě

2 - dveře po sanitaci, zajištěné proti vnikání hlodavců

3 - stěna v kuchyni pod myčkou nádobí po sanitaci

4 - křízení činností v kuchyni nezjištěno