Protikorupční strategie

 

Interní protikorupční program KHS

 

Etický kodex zaměstnanců KHS

 

Pravidla etiky státních zaměstnanců

 

Funkce prošetřovatele

 

Poradci a poradní orgány

 

Příloha č. 2 Rámcového interního protikorupčního programu schváleného usnesením vlády č. 769 ze dne 20. 11. 2018

 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové neměla ve smyslu výše uvedeného bodu v 1. pololetí 2020 zřízeny poradní orgány a pracovní týmy, ani nevyužila žádných služeb poradců, konzultantů, analytiků, služeb poradenských a ostatních externích společností, ani služeb advokátů a advokátních kanceláří.


Boj proti korupci v České republice viz https://korupce.cz/