Jakost vody ke koupání 33. týden 2019

Jakost vody ke koupání – 33. týden 2019


V tomto týdnu máme k dispozici několik výsledků rozborů vzorků vody.

 


Na přírodních koupalištích Dachova a Vrchlabí - Vejsplachy je aktuálně voda hodnocena jako mírně zhoršená z důvodu zvýšení chlorofylu-a na obou vodních plochách. Dále na přírodním koupališti Malšova Lhota - Stříbrný rybník došlo ke zvýšení počtu sinic a chlorofylu-a, je zde mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat.
Na přírodním koupališti Trutnov – Dolce je voda nebezpečná ke koupání z důvodu zvýšeného biologického oživení vody s průkazem hojného výskytu vodního květu, kdy existuje důvodné podezření vážného ohrožení zdraví koupajících se. Provozovatel ukončuje provoz koupaliště k 15.8.2019, provoz rekreačního areálu je nepřerušen.

 

 

V podmínkách našeho kraje zůstávají zatím všechny sledované přírodní vodní plochy bez rizika cerkárií.

 

 

V nádržích ke koupání Mladé Buky – Sejfy,  Třebnouševes, Pecka, Sobotka a Loveč - Zelené údolí je voda vhodná ke koupání.

 

 

Na sezónních umělých koupalištích v Královéhradeckém kraji je voda ke koupání vyhovující.

 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzhledem k vývoji počasí upozorňujeme na platnost výsledků laboratorních rozborů k uvedenému datu odběru. U koupališť ve volné přírodě, nádrží ke koupání a koupacích oblastí nelze vyloučit změnu v jakosti vody ke koupání v důsledku přívalových srážek a možných splachů z okolí.


Dále upozorňujeme na skutečnost, že jakost vody je sledována pouze na vodních plochách uvedených na našich webových stránkách. Na ostatních vodních plochách není kvalita vody monitorována. Koupání je zde na vlastní nebezpečí, neboť nelze vyloučit možný negativní dopad na zdraví koupajících se!

 

 

Za KHS
MUDr. Monika Todtová
15. srpna 2019, 12:00 hodin