Letní dětské rekreace – stav ke dni 31. 7. 2019

 

Letní dětské rekreace – stav ke dni 31. 7. 2019

 

Ke dni 31. 7. 2019 evidujeme v Královéhradeckém kraji konání 212 zotavovacích akcí (274 běhů) s celkovou účastí 17 558 dětí a 23 tzv. jiných podobných akcí (33 běhů) s účastí 901 dětí (organizovaný pobyt, kterého se účastní méně, než 30 dětí nebo je kratší, než 5 dnů, na který se nevztahuje ohlašovací povinnost).

 

K 31. 7. 2019 provedli pracovníci oboru hygieny dětí a mladistvých celkem 97 kontrol, z toho 88 kontrol proběhlo na zotavovacích akcích, 4 kontroly na jiných podobných akcích a 5 kontrol bylo zaměřeno na samostatná stravovací zařízení využívaná pro stravování účastníků tábora.

 

Na zkontrolovaných letních dětských táborech byly ve dvou případech zjištěny nedostatky ve zdravotní dokumentaci fyzických osob, v jednom případě nesplnění ohlašovací povinnosti a nedostatky ve zdravotním zabezpečení akce. Při dvou kontrolách samostatného stravovacího zařízení byly zjištěny nedostatky ve stavebně technickém stavu, skladování, křížení činností, aj. Dva přestupky byly řešeny vzhledem ke svému charakteru a součinnosti provozovatele domluvou. Ostatní přestupková řízení nejsou aktuálně ještě uzavřena.

 

Hlášen byl 1 zvýšený výskyt zažívacích potíží u účastníků tábora, příznaky během krátké doby odeznívaly.

 

Za KHS

Mgr. Žaneta Morávková

1. 8. 2019, 11:30 hodin