Jakost vody ke koupání 31. týden 2019


Jakost vody ke koupání – 31. týden 2019


V tomto týdnu máme k dispozici výsledky rozborů vzorků vody odebraných dne 29. července 2019 na přírodních koupalištích Malšova Lhota - Stříbrný rybník, WAKE Park Plačice a Vrchlabí - Vejsplachy na kterých je voda vhodná ke koupání. Téhož dne byl odebrán vzorek vody na koupališti Trutnov – Dolce, kde prokázaly výsledky rozborů zvýšený výskyt sinic. Voda je zde opět hodnocena jako nevhodná ke koupání, pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem.


V podmínkách našeho kraje zůstávají zatím všechny sledované přírodní vodní plochy bez rizika cerkárií.

 

Dále byly odebrány vzorky vody dne 25. července 2019 v nádrži ke koupání Třebnouševes, a dne 29. července 2019 v nádržích ke koupání v Teplicích nad Metují a Mladé Buky - Sejfy, ve všech je voda vhodná ke koupání

 

Na sezónních umělých koupalištích v Královéhradeckém kraji je voda ke koupání vyhovující.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vzhledem k vývoji počasí upozorňujeme na platnost výsledků laboratorních rozborů k uvedenému datu odběru. U koupališť ve volné přírodě, nádrží ke koupání a koupacích oblastí nelze vyloučit změnu v jakosti vody ke koupání v důsledku přívalových srážek a možných splachů z okolí.

 

Dále upozorňujeme na skutečnost, že jakost vody je sledována pouze na vodních plochách uvedených na našich webových stránkách. Na ostatních vodních plochách není kvalita vody monitorována. Koupání je zde na vlastní nebezpečí, neboť nelze vyloučit možný negativní dopad na zdraví koupajících se!

 

Za KHS
MUDr. Monika Todtová
1. srpna 2019, 12:30 hodin