Jakost vody ke koupání - 30. týden 2019

 

Jakost vody ke koupání – 30. týden 2019

 

Na začátku tohoto týdne jsme obdrželi výsledky rozborů vody odebrané 16.7.2019 na nádržích ke koupání Mladějov – Zelené údolí a Sobotka, které prokázaly, že voda je zde vhodná ke koupání.

 

V pondělí 22.7.2019 byly odebrány vzorky vody z koupacích oblastí VN Rozkoš – Velká Jesenice a Oborský rybník v Jinolicích, na obou je voda vhodná ke koupání, pouze v Jinolicích je stále třeba počítat s její sníženou průhledností.

 

Dále jsou aktuálně k dispozici výsledky rozborů vody z koupaliště Dachova, Vrchlabí – Vejsplachy a Dvůr Králové nad Labem – Tyršovo koupaliště (odběry 22.7.2019) a z koupaliště Rychnov nad Kněžnou - Včelné (odběr 23.7.2015), na kterých je voda také vhodná ke koupání.

 

Situace na koupališti Trutnov – Dolce je obdobná jako v předcházejícím týdnu, výsledky rozborů potvrdily zvýšený výskyt sinic, výskyt vodního květu a voda je zde proto znovu hodnocena jako nevhodná ke koupání. Koupání a provozování vodních sportů zde nelze doporučit zejména dětem, těhotným ženám, osobám trpícím alergií a osobám s oslabeným imunitním systémem.

 

Na sezónních umělých koupalištích v Královéhradeckém kraji je voda ke koupání vyhovující.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vzhledem k vývoji počasí upozorňujeme na platnost výsledků laboratorních rozborů k uvedenému datu odběru. U koupališť ve volné přírodě, nádrží ke koupání a koupacích oblastí nelze vyloučit změnu v jakosti vody ke koupání v důsledku přívalových srážek a možných splachů z okolí.

 

Dále upozorňujeme na skutečnost, že jakost vody je sledována pouze na vodních plochách uvedených na našich webových stránkách. Na ostatních vodních plochách není kvalita vody monitorována. Koupání je zde na vlastní nebezpečí - nelze vyloučit možný negativní dopad na zdraví koupajících se!

 

Za KHS
Bc. Veronika Krejčí
25. července 2019, 13:00 hodin

Aktualizováno 26. července 2019, 14:15 hodin