Penzion Diana – stravovací část, Blata 62, 506 01 Zámostí – Blata


Penzion Diana – stravovací část, Blata 62, 506 01 Zámostí – Blata
Provozovatel: Michal Dvořák, 293 01 Řepov 77, IČO: 73811238

 

Dne 9.7.2019 byl proveden státní zdravotní dozor ve výše uvedeném zařízení zaměřený na odstranění nedostatků zjištěných předchozí kontrolou. Jedná se o penzion s nabídkou stravování pro ubytované i pro veřejnost s rozsahem činnosti: příprava snídaní, obědů a večeří, hotových, minutkových a studených pokrmů a nápojů. Během šetření bylo zjištěno, že provozovatel nedodržel požadavky na potravinářské prostory a na zařízení, se kterými přichází potraviny do styku, neudržoval je v čistotě a dobrém stavu. Na povrchu podlah, zejména pod zařizovacími předměty, byly  drobky surovin, zašlá špína, prach, znečištěné byly vnitřní i vnější části některých chladících a mrazících zařízení, stavebně nedokončený byl otvor ve stěně mezi přístupovou chodbou penzionu a kuchyní utěsněný pouze kartony. Hygienické zařízení pro zaměstnance nebylo funkční. Objekt nebyl zajištěn proti vnikání hlodavců - v době kontroly byly vstupní dveře z venkovního prostoru do přístupové chodby trvale otevřeny, v prostoru kuchyně bylo zachyceno torzo hlodavce (po provedené deratizaci). Dále byly zaznamenány nedostatky ve skladování potravin a odstraňování potravinářského odpadu, zachyceny byly i potraviny s prošlým datem spotřeby.

Vzhledem ke zjištěným nedostatkům bylo pracovnicemi KHS nařízeno pozastavení výkonu činnosti přípravy a podávání pokrmů mimo nápoje v baru do doby odstranění závad a provedení sanitace a dezinfekce celého stravovacího provozu. Provozovatel stravovacího zařízení projevil součinnost a ihned zahájil odstraňování závad. Za přestupky mu byla uložena pokuta.

 

Fotodokumentace (pro zvětšení klikněte na obrázek):

1                                  2                                                         3

stavebně nedokončený otvor do kuchyně

znečištěné chladící zařízeníznečištěný povrch podlahy v kuchyni

 

 

 

 

 

 

1 - stavebně nedokončený otvor do kuchyně

2 - znečištěné chladící zařízení

3 - znečištěný povrch podlahy v kuchyni

 

Dne 18.7.2019 bylo kontrolou ověřeno plnění nařízených opatření. Bylo zjištěno, že nedostatky, které bránily provozu kuchyně, byly odstraněny. Prostory provozovny včetně vybavení byly vyčištěny a vydezinfikovány a byly zajištěny proti vnikání hlodavců.

 

Fotodokumentace (pro zvětšení klikněte na obrázek):

1                                  2                               3

chodba po stavebních úpraváchchladící zařízení po sanitaci

povrch podlahy v kuchyni po sanitaci

 

 

 

 

 

 

 

1 - chodba po stavebních úpravách

2 - chladící zařízení po sanitaci

3 - povrch podlahy v kuchyni po sanitaci