Jakost vody ke koupání - 29. týden 2019

 

Jakost vody ke koupání – 29. týden 2019

 

V tomto týdnu máme k dispozici výsledky rozborů vzorků vody odebraných dne 15. července 2019 na přírodních koupalištích Malšova Lhota - Stříbrný rybník, Vrchlabí – Vejsplachy, Pecka, Teplice nad Metují a Mladé Buky – Sejfy, na kterých je voda vhodná ke koupání. 17. července 2019 byly odebrány vzorky vody na koupališti WAKE PARK v Plačicích, i zde je voda nyní vhodná ke koupání.

 

Na koupališti Trutnov – Dolce prokázaly výsledky rozborů zvýšený výskyt sinic (odběr 15.7.2019). Voda je zde aktuálně hodnocena jako nevhodná ke koupání, pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem.

 

Na sezónních umělých koupalištích v Královéhradeckém kraji je voda ke koupání vyhovující.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vzhledem k vývoji počasí upozorňujeme na platnost výsledků laboratorních rozborů k uvedenému datu odběru. U koupališť ve volné přírodě, nádrží ke koupání a koupacích oblastí nelze vyloučit změnu v jakosti vody ke koupání v důsledku přívalových srážek a možných splachů z okolí.

 

Dále upozorňujeme na skutečnost, že jakost vody je sledována pouze na vodních plochách uvedených na našich webových stránkách. Na ostatních vodních plochách není kvalita vody monitorována. Koupání je zde na vlastní nebezpečí - nelze vyloučit možný negativní dopad na zdraví koupajících se!

 

Za KHS
Bc. Veronika Krejčí
18. července 2019, 13:45 hodin

Aktualizace 19. července 2019, 12:00 hodin