Kontroly zmrzlin v Královéhradeckém kraji – stav k 8. 7. 2019

 

Kontroly zmrzlin v Královéhradeckém kraji – stav k 8. 7. 2019

 

Jednou z priorit státního zdravotního dozoru v letním období je kontrola provozoven s výrobou a prodejem zmrzliny, kdy je kromě dodržování základních hygienických pravidel prověřována i mikrobiologická kvalita zmrzlin.

 

Zmrzliny patří do skupiny rizikových potravin, jejichž bezpečnost může být nepříznivě ovlivněna například nedostatečnou čistotou zmrzlinového stroje nebo náčiní používaného při přípravě a výdeji, ale i nedostatečnou čistotou rukou personálu. Důležitá je rovněž funkčnost zmrzlinového stroje i správná manipulace s kornouty a penězi, kdy je nutné vyloučit kontakt rukou personálu s kornouty a zmrzlinou používáním vhodného náčiní – kleští, podávek, rukavic. Provozovatelé musí zajistit pravidelnou údržbu zmrzlinových strojů, sanitaci provozu, výměnu pracovního oděvu a dbát na dodržování zásad osobní hygieny svého personálu.

 

Od dubna bylo dosud provedeno celkem 28 cílených kontrol stánků, kaváren, restaurací a jiných provozoven stravovacích služeb, kde se připravuje a prodává zmrzlina. Odebráno bylo celkem 24 vzorků zmrzlin na mikrobiologické vyšetření, výsledky jsou známy aktuálně u 20 vzorků. Jako nevyhovujících z hlediska mikrobiologického bylo vyhodnoceno 15 vzorků pro zvýšený počet enterobakterií, 2 vzorky nevyhověly zároveň i v ukazateli koagulázopozitivní stafylokoky.


Uvedené výsledky svědčí o nezvládnutí hygieny výrobního procesu, nedodržování správné výrobní a hygienické praxe při výrobě zmrzliny a neúčinném nastavení postupů založených na zásadách HACCP. Konkrétně se zjištěné závady, kromě překročení mikrobiologických kritérií, týkaly zejména nedodržení sanitačních postupů, technologie výroby, nevyhovujícího technického stavu provozu, neoznámení činnosti.

 

S cílem eliminovat mikrobiologickou kontaminaci a zvýšit hygienickou úroveň byla uložena zatím 4 opatření – konkrétně byly pozastaveny příprava a prodej zmrzliny s nevyhovujícím výsledkem do doby odstranění závad a nařízena sanitace výrobního zařízení. Někteří provozovatelé provedli uvedená nápravná opatření dobrovolně sami. Obnovit přípravu a prodej daného druhu zmrzliny může provozovatel po provedení opatření a doložení laboratorního rozboru s vyhovujícím výsledkem.

 

Za KHS

Bc. Veronika Krejčí

9. července 2019