Informace pro spotřebitele a podnikatele v oblasti předmětů přicházejících do styku s potravinami a pokrmy

 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové upozorňuje na informace zveřejněné na stránkách Státního zdravotního ústavu: