Jakost vody ke koupání - 23. týden 2019

 

Koupací sezóna 2019


Od tohoto týdne začíná Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje opět zveřejňovat na svých webových stránkách (www.khshk.cz) dostupné informace o kvalitě vody na vodních plochách určených ke koupání osob a provozování vodních sportů.


Z pohledu letní vodní rekreace jsou rozlišovány následující kategorie vodních ploch: koupací oblasti, koupaliště ve volné přírodě, nádrže ke koupání a sezónní umělá koupaliště. Za kvalitu vody ke koupání a provozování vodních sportů koupališť ve volné přírodě, nádržích ke koupání a v umělých koupalištích zodpovídají jejich provozovatelé, kteří mají dle platné právní úpravy povinnost provádět ve stanoveném rozsahu a četnosti laboratorní kontrolu a výsledky předávat v předepsané podobě orgánu ochrany veřejného zdraví. Mimo dozor nad plněním povinností provozovatelů hygienická služba ověřuje jakost vody také vlastními rozbory prostřednictvím oprávněné laboratoře Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem. U koupacích oblastí monitoruje kvalitu vody minimálně ve 14-ti denních intervalech hygienická služba.


Informace o jakosti vody ke koupání budou i v letošním roce publikovány pravidelně každý čtvrtek v odpoledních hodinách. Podrobně budeme informovat o situaci v koupacích oblastech, koupalištích ve volné přírodě a nádržích ke koupání. Co se týká koupališť umělých, budeme zveřejňovat souhrnnou informaci jako součást týdenní tiskové zprávy.

 

Pro přehlednost uvádíme výčet všech monitorovaných vodních ploch v Královéhradeckém kraji:

 

okres Hradec Králové

 • koupaliště ve volné přírodě: Malšova Lhota - Stříbrný rybník; Hradec Králové, Plačice - WAKE PARK
 • sezónní umělá koupaliště: Hradec Králové - Koupaliště Flošna; Chlumec nad Cidlinou; Lodín; Nový Bydžov; Třebechovice pod Orebem - Koupaliště Bor


okres Jičín

 • koupací oblast: Jinolické rybníky - Oborský
 • koupaliště ve volné přírodě: Dachova u Hořic
 • nádrže ke koupání: Mladějov, Loveč - Zelené údolí; Pecka; Sobotka; Třebnouševes
 • sezónní umělá koupaliště: Jičín - Kníže; Jinolice - Eden; Miletín; Milovice; Pecka - brouzdaliště


okres Náchod

 • koupací oblast: VN Rozkoš - Velká Jesenice
 • nádrže ke koupání: Teplice nad Metují
 • sezónní umělá koupaliště: Jaroměř; Meziměstí - AQA Land; Náchod - Jiráskovo koupaliště; Police nad Metují


okres Rychnov nad Kněžnou

 • nádrž ke koupání: Rychnov nad Kněžnou - Včelné
 • sezónní umělá koupaliště: Dobruška; Kostelec nad Orlicí; Opočno - Koupaliště Broumar; Vamberk


okres Trutnov

 • koupaliště ve volné přírodě: Trutnov - Dolce; Vrchlabí - Vejsplachy
 • nádrže ke koupání: Dvůr Králové nad Labem - Tyršovo koupaliště; Mladé Buky - Sejfy
 • sezónní umělá koupaliště: Dvůr Králové nad Labem, Dolní Kalná, Trutnov

 

Vzhledem k aktuálnímu vývoji počasí oznámila většina provozovatelů umělých sezónních koupališť zahájení provozu v průběhu měsíce června.

 

Jakost vody ke koupání – 23. týden 2019

 

V tomto týdnu máme k dispozici výsledky rozborů vzorků vody odebraných dne 3.6.2019 z koupaliště ve volné přírodě WAKE PARK v Hradci Králové - Plačicích, kde je voda vhodná ke koupání.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vzhledem k vývoji počasí upozorňujeme na platnost výsledků laboratorních rozborů k uvedenému datu odběru. U koupališť ve volné přírodě, nádrží ke koupání a koupacích oblastí nelze vyloučit změnu v jakosti vody ke koupání v důsledku přívalových srážek a možných splachů z okolí.

 

Dále upozorňujeme na skutečnost, že jakost vody je sledována pouze na vodních plochách uvedených na našich webových stránkách. Na ostatních vodních plochách není kvalita vody monitorována a koupání je zde na vlastní nebezpečí!

 

Za KHS
Bc. Veronika Krejčí
6. června 2019, 14:30 hodin