Stánek s občerstvením – bistro, Úlibice

 

Stánek s občerstvením – bistro, Úlibice
Provozovatel: Pavel Drahoňovský, Úlibice č.p. 53, 50707 Úlibice, IČO: 64781488

 

Dne 8.4.2019 byl v rámci plánu kontrol proveden státní zdravotní dozor ve výše uvedeném zařízení. Jedná se o pevný stánek s rozsahem činnosti: příprava hotových pokrmů, fritování mražených polotovarů, ohřev uzeniny, podávání teplých a studených nápojů.
Během šetření bylo zjištěno, že provozovatel nedodržel požadavky na potravinářské prostory, požadavky na zařízení, se kterými přichází potraviny do styku, neudržoval je v čistotě a dobrém stavu. Nečistoty a prach byly na površích podlah, stěn, stropů, pod a kolem zařizovacích předmětů (skříněk, polic, nádobí, tepelných spotřebičů, dveří), na některých z nich byla mastnota. Poškozené byly podlahy (propadající se pod podlahovou krytinou z PVC), povrchy dřevěných stěn (netěsnosti, spáry), úložné plochy, dvířka skříněk, na osvětlovacích tělesech zářivek chyběly kryty. Rovněž krytý prostor u vstupu do stánku a prodejní okno nebyly udržovány v čistotě (silné vrstvy prachu), vedle vstupních dveří byl skladován odpad. Mimo to byly zachyceny potraviny s prošlým datem spotřeby, pokrmy nevydané z předchozích dnů, byly zjištěny nedostatky ve skladování potravin, ve využívání pracovních úseků a ploch dle charakteru činností, nebyly dodržovány zásady provozní hygieny.

Vzhledem ke zjištěným nedostatkům bylo odbornými pracovnicemi KHS uloženo opatření v rozsahu pozastavení výkonu činnosti přípravy a podávání pokrmů včetně nápojů do doby odstranění závad a bylo nařízeno provedení sanitace celého stravovacího provozu. Kontrolované osobě byla za přestupky uložena pokuta.

 

Fotodokumentace (pro zvětšení klikněte na obrázek):

1

poškozené a nečisté zařizovací předmětyprostor pod pracovní plochou na výdej pokrmůšpína a mastnota v úseku s tepelnými spotřebičiznečištěný prostor pod pracovní plochou a pečící trouba

 

  • 1 - poškozené a nečisté zařizovací předměty
  • 2 - prostor pod pracovní plochou na výdej pokrmů
  • 3 - špína a mastnota v úseku s tepelnými spotřebiči
  • 4 - znečištěný prostor pod pracovní plochou a pečící trouba

 

Dne 12.4.2019 bylo ověřeno plnění nařízených opatření. Na místě bylo zjištěno, že provozovna je uzavřena, provozovatelem byl prováděn úklid. Do doby odstranění všech nedostatků včetně nevyhovujícího technického stavu stavby nebude provoz obnoven.

 

Fotodokumentace (pro zvětšení klikněte na obrázek):

 

cedule - mimo provozcedule - mimo provoz