Motel Arkus, Černožice nad Labem 269

 

Motel Arkus, Černožice nad Labem 269
Provozovatel: Senon s.r.o., Dvorská 232, 503 11 Hradec Králové, IČO 27192890

Dne 25. 3. 2019 byl na základě spotřebitelského podnětu upozorňujícího na výskyt myší proveden v provozovně stravovacích služeb Motelu Arkus státní zdravotní dozor, při kterém byly zjištěny skutečnosti, které nezaručují výrobu zdravotně nezávadných pokrmů. Nejzávažnějším nedostatkem byl výskyt trusu hlodavců a neprovádění řádné sanitace. Trus hlodavců byl nalezen na podlaze v hrubé přípravně masa, na obložení v konzumační místnosti a na podlaze a ve vaně s fritézou v kuchyni. Povrchy podlah, stěn, zařizovacích předmětů i rozvodného potrubí byly znečištěné usazenou špínou, organickými zbytky potravin, prachem, mastnotou.

 

Z důvodů nevyhovujících hygienických podmínek bylo pracovnicemi KHS nařízeno provedení speciální ochranné deratizace a pozastavení činnosti do doby odstranění závad. Provozovatel stravovacího zařízení projevil účinnou součinnost a ihned zahájil potřebná nápravná opatření. S provozovatelem bude zahájeno řízení o přestupku.

 

Fotodokumentace (pro zvětšení klikněte na obrázek):

1

vana s fritézou - myší trus a nečistoty

nečisté zařízení a podlaha v kuchynimyší trus a nečistoty na podlaze v kuchynimyší trus - obklad v konzumační místnosti

 

  • 1 - vana s fritézou - myší trus a nečistoty
  • 2 - nečisté zařízení a podlaha v kuchyni
  • 3 - myší trus a nečistoty na podlaze v kuchyni
  • 4 - myší trus - obklad v konzumační místnosti


Dne 27.3.2019 bylo na místě ověřeno plnění nařízeného opatření. Bylo zjištěno, že deratizace odbornou firmou byla provedena, hlodavci, ani jejich trus nebyly zachyceny, prostory provozovny včetně vybavení byly vyčištěny a vydezinfikovány.

 

Fotodokumentace (pro zvětšení klikněte na obrázek):

1

vana s fritézou po sanitaci

vybavení a podlaha v kuchyni po sanitacikonzumační místnost - obklad po sanitaci

 

  • vana s fritézou po sanitaci
  • vybavení a podlaha v kuchyni po sanitaci
  • konzumační místnost - obklad po sanitaci