Informace o výskytu onemocnění spalničkami v Královéhradeckém kraji

 

Informace o výskytu onemocnění spalničkami v Královéhradeckém kraji

 

V letošním roce evidujeme v Královéhradeckém kraji k dnešnímu dni celkem 54 potvrzených případů onemocnění spalničkami.

 

Osoby, které byly s nemocnými v blízkém a přímém kontaktu jsou izolovány v jejich bydlišti. Pokud u těchto osob nejsou zjištěny protilátky proti spalničkám, je nutná jejich izolace po dobu 21 dnů od posledního kontaktu s nemocným v domácím prostředí.

 

Spalničky jsou mezi lidmi snadno přenositelné. Zdrojem této nákazy je výhradně nemocný člověk. K přenosu viru, který způsobuje onemocnění spalničkami, dochází primárně kapénkami, vzácně i nepřímo vzduchem nebo bezprostředně kontaminovanými předměty, případně rukama kontaminovanýma nosním sekretem. Spalničky se začínají projevovat jako běžné virové onemocnění spojené s rýmou, zánětem spojivek, kašlem a případně teplotou. Až následně se většinou objevuje vyrážka začínající na kůži hlavy (za ušima na záhlaví i ve vlasech) a na obličeji, která se postupně šíří dále i na trup a horní a dolní končetiny. Z hlediska infekčnosti je důležitý okamžik objevení se kožní vyrážky. Nemocný může nakazit ostatní již cca 2 - 4 dny před a následně až 4 dny po výsevu této vyrážky. Onemocnění spalničkami trvá cca 7 - 10 dní, je nutná hospitalizace nemocného ve zdravotnickém zařízení.

 

Z hlediska prevence onemocnění spalničkami je nejúčinnější ochranou očkování. To je účinné i v případě, že se podaří aplikovat do 72 hodin od prvního kontaktu s nemocným člověkem. Jinak se jedná o klasická preventivní opatření jako u všech respiračních onemocnění, tzn. pokud možno vyhýbat se blízkému kontaktu s osobami s patrným respiračním onemocněním a důkladně si mýt ruce, zejména před jídlem.

 

Zásadní je dodržování domácí izolace u rizikových kontaktů. Pokud se u některého z nich objeví výše uvedené klinické příznaky, zejména popsaná vyrážka, je nutná hospitalizace. Obecně je důležité, aby každý, kdo má výše popsané příznaky, prvotně použil při kontaktu s ostatními lidmi ústenku a nejlépe telefonicky konzultoval svůj stav s praktickým lékařem.

 

V souvislosti s dotazy firem o možnosti provedení prevence onemocnění spalničkami u svých zaměstnanců, lze navrhnout následující postup:

  • zaměstnavatel věc projedná se svým poskytovatelem pracovnělékařských služeb, který by měl být organizátorem akce
  • prostřednictvím praktických lékařů nebo očkovacích center je možné využít dvě cesty - 1. vyšetřit u zaměstnanců hladiny protilátek a následně očkovat osoby s nedostatečnou hladinou, 2. očkovat bez kontroly protilátek.

 

25. března 2019, 14:15 hodin