BAR REX, Vackova 73, 507 32 Kopidlno

 

BAR REX, Vackova 73, 507 32 Kopidlno
Provozovatel: Věra Prekslová, Rybniční 548, 507 32 Kopidlno, IČO: 48993824

 

Dne 22.1.2019 byly při výkonu státního zdravotního dozoru ve výše uvedeném zařízení zjištěny skutečnosti, které nezaručovaly výrobu zdravotně nezávadných pokrmů. Provozovna nebyla udržována v čistotě – znečištěné byly povrchy podlah, stěn, zařizovacích předmětů (skříněk, digestoře, dveří, úložných ploch v kuchyni i v baru, vnějších i vnitřních částí chladících zařízeních, předmětů přicházejících do styku s potravinami).  Dále byly zjištěny nedostatky týkající se  skladování (dodatečné zmrazování dodaných chlazených potravin, skladování strouhanky, vajec v hrubé přípravně zeleniny), úchovávání pokrmů při bezpečných teplotách, odstraňování a ukládání odpadu (v kuchyni potravinářský odpad z předešlého dne v otevřené nečisté nádobě, v hrubé přípravně zeleniny značné množství kartonových obalů po vejcích), křížení činnosti a manipulace s potravinami (na pracovní ploše v kuchyni společně houskový knedlík, originál plastové balení s nemytými cherry rajčaty, očištěný zbytek cibule a neočištěná mrkev, ve dřezu na syrové maso byla gastronádoba s vařenými nudlemi, čištění brambor v kuchyni).  Zjištěné podmínky skladování potravin a produktů a manipulace s nimi nezajišťovaly jejich ochranu před kontaminací. Nalezeny byly také potraviny s prošlým datem spotřeby a neoznačené produkty.
Kontrolované osobě byl pracovnicemi KHS vydán příkaz k pozastavení činnosti přípravy pokrmů do doby odstranění nedostatků a současně byla nařízena sanitace celého stravovacího provozu. Za zjištěné nedostatky jí byla uložena finanční sankce. Kontrolovaná osoba projevila součinnost a provedla na místě vyloučení nevhodně skladovaných potravin z používání ve stravovací službě a likvidaci prošlých potravin a produktů jiných než bezpečných. Dále zajistila rychlé odstranění zjištěných nedostatků.

 

Fotodokumentace (pro zvětšení klikněte na obrázek):

1                                  2                                3                                                         4                                                          5

zaplísněné chladící zařízení

znečištěné chladící zařízenísilně znečištěná mastná digestořznečištěné zařizovací předměty v kuchynizamražené produkty bez označení

 

 

 

 

 

 

 

  • 1 - zaplísněné chladící zařízení
  • 2 - znečištěné chladící zařízení
  • 3 - silně znečištěná mastná digestoř
  • 4 - znečištěné zařizovací předměty v kuchyni
  • 5 - zamražené produkty bez označení

 

Dne 25.1.2019 bylo opakovanou kontrolou ověřeno plnění uloženého opatření, byla provedena sanitace celé provozovny a odstraněny všechny zjištěné nedostatky.

 

Fotodokumentace (pro zvětšení klikněte na obrázek):

1                                  2                                 3                                4

vyčištěné chladící zařízeníchladící zařízení po sanitacikuchyň po sanitacidigestoř po sanitaci

 

 

 

 

 

 

 

  • 1 - vyčištěné chladící zařízení
  • 2 - chladící zařízení po sanitaci
  • 3 - kuchyň po sanitaci
  • 4 - digestoř po sanitaci