Bistro Nem Viet, Svatojánské náměstí 46, Trutnov

 

Bistro Nem Viet,  Svatojánské náměstí 46, Trutnov
Provozovatel: Hung Phung Xuan, IČO: 47031697

 

Dne 12.11.2018 byla na základě spotřebitelského podnětu provedena ve výše uvedené provozovně kontrola plnění povinností stanovených platnými předpisy pro poskytování stravovacích služeb. V rámci státního zdravotního dozoru byly zjištěny závady v sanitaci  – povrchy podlah, keramických obkladů stěn a vybavovacího zařízení byly znečištěné, s nánosy mastnoty a zbytky potravin. K zařízení na mytí rukou v prostoru přípravy pokrmů a k personálnímu WC s předsíňkou  byl znemožněn přístup – byly zde odloženy kartonové krabice a věci nesouvisející s provozem potravinářského provozu. Dále byly zjištěny závady ve skladování potravin, v dodržování bezpečných teplot u pokrmů a ve značení vlastních polotovarů.
S ohledem na zjištěné nedostatky byl kontrolované osobě na místě byl pozastaven výkon přípravy a podávání pokrmů a nařízena sanitace.

 

Fotodokumentace (pro zvětšení klikněte na obrázek):

1                                      2                                                         3                                                         4

kabina a předsíňka personálního WC

nepřístupné umyvadlo v kuchyninečistoty na obkladu stěny v kuchyniskladování nezakrytého syrového masa s tepelně opracovanými produkty

 

 

  • 1 - kabina a předsíňka personálního WC s předměty nesouvisejícími s provozem
  • 2 - nepřístupné umyvadlo v kuchyni
  • 3 - nečistoty na obkladu stěny v kuchyni
  • 4 - skladování nezakrytého syrového masa s tepelně opracovanými produkty

 

Dne 14.11.2018 bylo ověřeno plnění nařízených opatření, kdy bylo zjištěno, že provozovna je uzavřena, v provozovně byla provedena sanitace a likvidace nevhodně skladovaných potravin, pokrmů uchovávaných při nevhodných teplotách a neoznačených vlastních produktů.

 

Dne 22. 11. 2018 byla provedena kontrola odstranění nedostatků a ověření dodržování povinností provozovatele potravinářského podniku. Bylo zjištěno, že závady byly odstraněny, provozovna byla udržována v čistotě, zařízení na mytí rukou a personální WC byly funkční, potraviny byly skladovány dle komodit, pokrmy byly udržovány při bezpečných teplotách a bylo prováděno značení vlastních polotovarů.

 

Za zjištěné nedostatky bude kontrolované osobě uložena finanční sankce.


Fotodokumentace (pro zvětšení klikněte na obrázek):

1                                      2                                                         3                                                         4

prostor u zařízení na mytí rukou po úklidu

obklad stěny v kuchyni po sanitacikabina a předsíňka personálního WC po úkliduoddělené skladování potravin

 

 

  • 1 - prostor u zařízení na mytí rukou po úklidu
  • 2 - obklad stěny v kuchyni po sanitaci
  • 3 - kabina a předsíňka personálního WC po úklidu
  • 4 - oddělené skladování potravin